Poznajmy się

Aneta Mossakowska

Zajmuję się leczeniem wszelkich zaburzeń natury psychicznej występujących w wieku nastoletnim, dorosłym i sędziwym , tj. choroby wieku podeszłego, schizofrenii, zaburzeń nastroju, lękowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, reakcje dezadaptacyjne w kryzysach życiowych.

Jak leczę?

Superwizje

Od wielu lat prowadzę superwizje koleżeńskie . Od wrześnie 2021r. uczestniczę w Szkoleniu Superwizorskim w Labolatorium Psychoedukacji , które jest elementem certyfikacji superwizorskiej. Obecnie prowadzę superwizje indywidualne i grupowe dla osób pracujących w sektorze pomagania.

Jeżeli stan pacjenta wymaga zastosowania leków, zalecam je, przepisuję z zachowaniem odpowiadającej odpłatności .

Psychoterapia indywidualna

Szkolenie psychoteraputyczne rozpoczęłam w 1999 r. w Laboratorium Psychoedukacji w nurcie psychodynamicznym.

Psychoterapia grupowa

Ludzie są istotami stadnymi, każdy z nas dąży do tego aby być z drugim człowiekiem.