Nowoczesne technologie

We współczesnym budownictwie sufity podwieszane stały się jednym z dominujących systemów wykańczania wnętrz. Warte podkreślenia jest to, iż systemy te zdobywają coraz większą popularność na rynku budownictwa mieszkaniowego.

Sufit podwieszany jest to sufit zawieszony za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo przy użyciu kształtownika (profilu) przyściennego do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu.

 

Sufit podwieszany składa się zazwyczaj z następujących elementów składowych:

 • mocowania górnego (kołek, dybel mocujący wieszak do stropu)
 • zawiesia (wieszak, drut, sprężyna, itp.)
 • kształtowników nośnych i ewentualnie poprzecznych stanowiących ruszt sufitowy
 • płyt wypełniających stanowiących połać sufitową
 • kształtowników przyściennych, tzw. profili przyściennych
 • akcesoriów dodatkowych.

 

Trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie elementy muszą występować w każdym suficie podwieszanym. Budowę sufitu ilustruje poniższy rysunek.

Legenda

1 – konstrukcja nośna (strop np. betonowy)
2 – mocowanie górne
3 – zawiesie
4 – kształtownik nośny rusztu sufitowego
5 – element połaci sufitowej
6 – kształtownik przyścienny (profil przyścienny)

Istnieje wiele rodzajów sufitów podwieszanych, niemniej jednak można je podzielić według:

 

 • sposób montażu i dostępność do przestrzeni ponad sufitowej
  • na monolityczne – nierozbieralne z utrudnionym dostępem do przestrzeni (np. typowy sufit GK na konstrukcji CD60)
  • kasetonowe – rozbieralne z relatywnie łatwym dostępem do przestrzeni.
 • ze względu na materiał wypełnienia
  • mineralne (z miękkiej lub twardej wełny mineralnej)
  • gipsowe, gipsowo-kartonowe
  • metalowe,
  • drewniane, itd.
 • ze względu na widoczność rusztu
  • z rusztem widocznym,
  • ukrytym
  • częściowo ukrytym.

 

Jeśli chodzi o materiały stosowane w sufitach podwieszanych, to ruszt i zawiesia są zwykle wykonane z ocynkowanej stali, a elementy połaci, czyli wypełnienia, z wełny mineralnej (kamiennej lub szklanej), gipsu lub metalu. Inne materiały są używane znacznie rzadziej. Rodzaj stosowanego rusztu (konstrukcji) decyduje w głównej mierze o własnościach technicznych sufitu, takich jak np. nośność. Materiał i postać elementów połaci sufitowej (płyt) decyduje głównie o własnościach użytkowych, takich jak akustyka, odbicie światła czy estetyka.

 

  Stosowanie sufitów podwieszanych niesie za sobą liczne i bardzo wymierne korzyści. Do najważniejszych zalet tego systemu należą:

 1. Efektywność ekonomiczna.
  Sufit podwieszany jest tanim i szybkim sposobem na wykończenie stropu, zwłaszcza przy dużych powierzchniach obiektów. Koszt zamontowanego (materiał + robocizna) podstawowego sufitu z płyt g-k lub mineralnego wynosi 40 – 50 PLN/m2. Jeśli do tego dodamy jeszcze niskie zazwyczaj koszty eksploatacji, to zysk ze stosowania sufitów podwieszanych staje się oczywisty.
 2. Powstanie pustki międzysufitowej.
  W przestrzeni utworzonej pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem można ukryć instalacje techniczne: elektryczne, wentylację, klimatyzację, instalacje energetyczne, p-poż, itp. Ma to kapitalne znaczenie dla funkcjonalności pomieszczenia połączonej z eleganckim wyglądem.
 3. Szybki i prosty montaż.
  Większość systemowych sufitów podwieszanych jest tak pomyślana, aby do minimum skrócić czas montażu. Dodatkowo praca jest prosta, od pracowników rzadko wymaga się fachowych umiejętności. Tak korzyść jest osiągalna tylko i wyłącznie wtedy, gdy korzysta się z systemowych produktów i rozwiązań.
 4. Łatwy dostęp do schowanych instalacji.
  Sufity kasetonowe mają modułową budowę, dzięki czemu w dowolnej chwili można wyjąć część płyt, dokonać potrzebnych inspekcji czy napraw i szybko zamontować wyjęte elementy bez ich uszkadzania. W przypadku sufitów monolitycznych konieczne jest montowanie klap rewizyjnych, jeśli chcemy zachować dostęp do pustki między sufitowej.
 5. Ochrona p.poż.
  Materiały, z których produkowane są sufity podwieszane, klasyfikowane są pod względem reakcji na ogień, w klasach A1, A2 lub B. Są to najwyższe klasy odporności. Warto zwróci uwagę, że nowa norma sufitowa ustanawia wymóg podania klasy palności produktu na opakowaniu. Oprócz tego zestawy sufitów podwieszanych charakteryzują się cechą nazywaną odpornością ogniową. Jest to zdolność przegrody do powstrzymania rozprzestrzeniania się pewnego hipotetycznego pożaru wyrażona w minutach. Klasy odporności ogniowej oznacza się symbolem REI (każda litera dotyczy innego rodzaju odporności) i potem podaje wartość minutową w przedziałach co 30 minut. Sufity podwieszane osiągają odporność ogniową do 120 minut, dane wraz z świadectwami badań można uzyskać od producentów.
 6. Akustyka.
  Sufity podwieszane charakteryzują dwie cechy: pochłanianie dźwięku i izolacyjność akustyczna. Pochłanianie dźwięku to zdolność materiału do absorpcji i rozproszenia energii akustycznej docierającej do danej powierzchni. Odpowiednie dobranie i użycie materiałów o właściwym pochłanianiu dźwięku pozwala na korygowanie czasu pogłosu w danym pomieszczeniu, co w konsekwencji zapewnia wysoki komfort akustyczny. Warto tutaj zaznaczyć, że zbyt mocne wytłumienie nie jest właściwe i powoduje tzw. martwą akustykę wnętrza. Przyjmuje się, że czas pogłosu powinien wynosić od 0,5 do 1,2 sekundy, zależnie od pomieszczenia. Izolacyjność dźwiękowa to zdolność przegrody do obniżenia natężenia dźwięku przechodzącego, wyrażona w decybelach (dB). Własność ta informuje nas o ochronie przed hałasem przychodzącym z zewnątrz.
 7. Łatwość napraw, remontów i wymian.
 8. Estetyka.

 

Innowację w dziedzinie podwieszanej zabudowy stropów stanowią napinane, dekoracyjne powłoki sufitowe (DPS), wykonane ze specjalnej elastycznej folii. Główną funkcja sufitu wykonanego w tej technologii polega na obniżaniu wysokich pomieszczeń, maskowaniu istniejących instalacji, pęknięć i uszkodzeń stropu izolowaniu wnętrz przed hałasem.

Płaszczyzna powłoki zwiększa możliwości plastycznego i architektonicznego kształtowania wnętrza, struktura powierzchni występuje w kilku postaciach: matowej, posiadającej różnorodne, delikatne tłoczenia, satynowej, gdy materiał jest całkowicie gładki, z lekkim połyskiem, imitującej taflę szklaną, lustrzanej, w której odbija się wnętrze. Każda faktura posiada szeroki wachlarz kolorów, co umożliwia dowolne kompozycje.

Napięta powłoka sufitu, jako element dekoracyjny, wywołuje niesamowite wrażenia i pozwala wykreować nową przestrzeń. Tworząc idealnie gładkie, lekkie podwieszenie, w dowolnie zaprojektowanym kształcie, uzyskujemy trwały sufit, odporny na odkształcenia. Powłokę sufitową rozpina się na listwach mocowanych do ścian, zachowując obniżenie od stropu minimum 3,5 cm. Po zainstalowaniu nie należy jej malować. Sufit napinany jest odporny na wilgoć i zmiany temperatury, może być wykorzystywany we wnętrzach mieszkalnych, łazienkach, kuchniach, salonach oraz obiektach użyteczności publicznej.

W budynkach o bardzo niskich stropach, zastosowanie powłoki DPS z lustrzanym połyskiem optycznie podwyższa pomieszczenie. Montaż w suficie systemów świetlnych oraz wentylacyjnych nie stanowi żadnej przeszkody, wymaga jedynie mocowania uchwytów niezależnie utrzymujących oprawy oświetleniowe, czy wentylatory. Konserwacja sufitów napinanych nie jest kłopotliwa, wystarczy zmyć, co 4-7 lat ogólnie dostępnymi środkami czystości.

Nasi klienci