Jakie materiały?

Chcąc w jak największym stopniu realizować potrzeby naszych odbiorców dostarczamy materiały najwyższej jakości. W tym zakresie współpracujemy z renomowanymi producentami takimi jak:

Materiały, których używamy posiadają odpowiednie atesty higieniczne, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz certyfikaty. Używamy wyrobów, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Możemy w ten sposób wyróżnić:

  1. Wyroby oznakowane znakiem  – oznacza to, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną.
  2. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym  – oznacza to, że producent majacy siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.
  3. Wyroby umieszczone w wykazie opracowaną przez Komisję Europejską, mające niewielkie znaczenie dla zdrowia
    i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

 

Nasi klienci